Trelawnyd. Yn Un O'r Corau Mwyaf O Ran Maint A Llwyddiant 
Yng Ngogledd Cymru

Côr Meibion Trelawnyd

Musical Director - Ann Atkinson
Cyfarwyddwr Cerdd
Ann Atkinson

Croeso i wefan Côr Meibion Trelawnyd. Mae’r wefan yn cynnig i chi wybodaeth am y côr a gafodd ei ffurfio ym 1933,ac a ystyrir yn un o’r corau mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Ngogledd Cymru..Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol ac mae croeso yno i bawb.

Os dymunwch ddod i gysylltiad â Chôr Meibion Trelawnyd i holi ynglyn â chyngherddau neu weithgareddau eraill,fe fedrwch gysylltu ag Ysgrifennydd y côr Mr. Geraint E. Evans.

Recriwtio

Mae’r côr bob amser yn chwilio am aelodau newydd,a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno gysylltu â’r ysgrifennydd neu ddod i ymarferiad nos Fawrth yn y Neuadd Goffa,Trelawnyd 7.00pm-8.30pm. lle bydd croeso i chi wrando neu ganu.

Croeso I bawb!

Llywydd
Dr.Goronwy Wynne
Is-lywydd
Jonathan Pryce CBE
Is-lywydd
Caryl Parry Jones
Is-lywydd
Geraint Roberts

 

 

 

 

Cyngerdd Nesaf

GRAND CONCERT with DISHFORTH MILITARY WIVES CHOIR ~ CHESTER CATHEDRAL

GRAND CONCERT with DISHFORTH MILITARY WIVES CHOIR ~ CHESTER CATHEDRAL,

Saturday 6th May


Next Rehearsal

Tuesday 7:00pm
6th January 2015

Newyddion Diweddaraf

Annual Concert 2017

This year, we are pleased to welcome our friends from the North East of England Felling Male Voice Choir to join us at our annual concert in St. Asaph Cathedral.
Our guest soloist is Tesni Jones who is formally trained by our musical director Ann Atkinson.
Annual Concert 2017 Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

21/03/2017


Annual Festival 2016

We are pleased to announce that Piantel will be joining us for our 2016 annual concert on October 29th
Annual Festival 2016 E-Poster Click on Poster to expand or Click here to see the concert poster

22/10/2015


Cyngerdd Gwyl Ddewi 2013

26/10/2013